Huurvoorwaarden

Onze

huurvoorwaarden

Algemeen


Bij het huren van het vakantiehuis “De Blauwer”, aanvaardt de huurder de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.


Het  vakantiehuis “De Blauwer” is een verblijf voor maximum 16 personen.

In het huis wordt er niet gerookt, huisdieren zijn niet toegestaan.

De huurder brengt zelf bed-, bad- en keukenlinnen mee. Alle bedden 8 X 1-persoonsbed en 4 X dubbelbed zijn voorzien van een dekbed. Gelieve je eigen lakens en kussenslopen mee te brengen.

Schoonmaak:  het vakantiehuis dient bezemschoon achtergelaten te worden. Alles wordt terug proper op zijn plaats gezet. Stoelen bij de tafels, alle servies proper in de kasten, de tuinmeubels terug binnen. De donsdekens liggen op de bedden met een sprei erover.

Huisvuil wordt gesorteerd in de juiste vuilniszakken.

De huurprijs staat beschreven in het contract.

Het huurcontract dient binnen de 4 dagen na ontvangst ondertekend teruggemaild worden naar: info@vakantiehuisdeblauwer.be

De huurder stort 250€ binnen 5 dagen na ontvangst van het huurcontract. Het resterende bedrag wordt een maand voor het

ingaan van de huurperiode gestort. Uw reservatie is pas definitief zodra de verhuurder het huurcontract en het voorschot heeft ontvangen.

De huurwaarborg min de energiekosten wordt 1 week na de huurperiode teruggestort op het rekeningnummer van de verhuurder, indien noodzakelijk na aftrek van herstel/vergoeding van beschadigde/vermiste goederen.

Annulatie: De verhuurder heeft het recht om het huurcontract op te zeggen in geval van overmacht (bv. Brand, stormschade…) Dan is de verhuurder geen vergoeding verschuldigd aan de huurder, maar betaalt de verhuurder wel onmiddellijk het voorschot, de huursaldo en de waarborg terug indien deze al gestort zouden zijn.

Indien de huurder de betalingstermijnen niet naleeft, behoudt de verhuurder zich het recht de reservatie te annuleren. Elke opzegging van het huurcontract door de huurder dient onmiddellijk en schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

In geval van opzegging door de huurder gelden onderstaande afspraken:

100% van het voorschot wordt aangerekend

Minder dan 30 dagen voor het ingaan van de huurperiode wordt het totale bedrag – de waarborg aangerekend.